Σπίτι > Νέα > Βιομηχανικά Νέα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας πλακέτας PCB αυτοκινήτου και μιας κανονικής πλακέτας PCB;

2023-08-10

Όσον αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή,Πλακέτες PCB αυτοκινήτουέχουν τις ακόλουθες διαφορές από τις συνηθισμένες πλακέτες PCB:


1. Υλικό PCB


Οι πλακέτες PCB αυτοκινήτου χρησιμοποιούν σύνθετα υλικά, τα οποία είναι προκατασκευασμένα υλικά που αποτελούνται κατά προσέγγιση από δύο ή περισσότερα υλικά συνδυασμένα. Αυτό το υλικό μπορεί όχι μόνο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πλακών PCB αυτοκινήτου σε περιβάλλοντα εργασίας υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας, αλλά και να μειώσει αποτελεσματικά τον θόρυβο και τις παρεμβολές των κυκλωμάτων του οχήματος.

2. Πάχος PCB


Πλακέτα PCB αυτοκινήτουοι απαιτήσεις είναι πιο αυστηρές. Οι συνηθισμένες πλακέτες PCB είναι γενικά 0,2-3,0 mm, ενώ οι πλακέτες PCB αυτοκινήτου είναι συνήθως 0,6-3,2 mm. Αυτό συμβαίνει επειδή το περιβάλλον εργασίας των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων αυτοκινήτου είναι σκληρό, επομένως όσον αφορά το πάχος της πλακέτας PCB, η πλακέτα PCB αυτοκινήτου πρέπει να είναι πιο ανθεκτική και σταθερή.

3. Ειδική διαδικασία PCB


Οι πλακέτες PCB αυτοκινήτου πρέπει επίσης να υποβληθούν σε μια σειρά ειδικών διεργασιών, όπως αδιάβροχη, ανθεκτική στη σκόνη, αντοχή σε κραδασμούς, αντοχή σε κρούσεις κ.λπ. Αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούν μόνο να προστατεύσουν τα εξαρτήματα και τα κυκλώματα τουΠλακέτες PCB αυτοκινήτου, αλλά και να μειώσει αποτελεσματικά το ποσοστό αστοχίας των κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.


4. Σχεδιασμός κυκλώματος PCB


Οι πλακέτες PCB αυτοκινήτου όχι μόνο απαιτούν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του κυκλώματος, αλλά πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα του κυκλώματος του αυτοκινήτου. Επομένως, στη σχεδίαση κυκλωμάτων πλακών PCB αυτοκινήτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότεροι παράγοντες περιβάλλοντος εργασίας, όπως θερμοκρασία, υγρασία, σκόνη κ.λπ.

Επόμενο:Κανένα νέο