Σπίτι > Νέα > Βιομηχανικά Νέα

Τι είναι ένας πίνακας ελέγχου;

2023-06-16

A control board is also a type of circuit board, although its application range is not as broad as that of a circuit board, it is more intelligent and automated than ordinary circuit boards. Simply put, a circuit board that can play a control role can be called a control board. From automated production equipment from manufacturers to toy remote-controlled cars for children, control boards are used internally.

Ταξινόμηση:

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει γενικά έναν πίνακα, τον κύριο πίνακα ελέγχου και τον πίνακα οδήγησης.

1. Πίνακας βιομηχανικού ελέγχου

2. Πίνακας ελέγχου κινητήρα

3. Πίνακας ελέγχου οικιακής συσκευής

4. Συμβούλιο Ελέγχου Ιατρικών Συσκευών

5. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου αυτοκινήτου

6. Ψηφιακός πίνακας ελέγχου ισχύος

7. Πίνακας ελέγχου επικοινωνίας

8. Πίνακας ελέγχου/σύστημα ελέγχου
Προηγούμενος:Κανένα νέο